Als interim manager ben je tijdelijk het ontbrekende puzzelstukje in een organisatie. Dit kan zijn ter vervanging van een langdurig zieke op een managementfunctie of als een organisatie een nieuwe strategie gaat invoeren en tijdelijk kennis en ervaring nodig heeft ter overbrugging.

Mijn specialiteit ligt in de Kinderopvang, maar ook de gehele zorgsector heeft mijn bijzondere aandacht. Afhankelijk van de grootte van de organisatie richt ik mij op het midden management of de aansturing van het midden management vanuit een managementteam functie. Ik wil graag meedenken en meewerken aan een organisatie om deze op een hoger professioneel niveau te krijgen. Mijn aandachtspunten zijn gericht op het bieden van kwaliteit zowel naar de medewerkers toe als naar de doelgroep van de organisatie binnen de financiële mogelijkheden die een organisatie kan bieden. Verder vind ik een open communicatie naar collega’s, belanghebbenden en derden van groot belang. Vertrouwen in elkaar is een belangrijke basis om een goed product te kunnen leveren.